Statistik om vårdnadstvister

Under 2009 avgjordes 4 068 vårdnadstvister i svenska domstolar.  Statistiken för vårdnadstvister ser mörkt ut för papporna. I 70 procent av fallen tilldöms modern ensam vårdnad om barnen, i 20 procent fadern och i 10 procent av fallen dömer domstolen att de ska fortsätta med gemensam vårdnad. Av pappaorganisationer har detta kritiserats starkt.

Antalet vårdnadstvister ökar också. 2006 gjorde man en lagändring som innebar att det blev lättare för tingsrätten att döma till enskild vårdnad. Motiveringen bakom lagändringen var att man ville hjälpa domstolarna att lättare kunna döma till enskild vårdnad i de fall där det var våld i hemmet inblandat. Lagändringen fick dock även andra konsekvenser. Ju lättare det blir att vinna en vårdnadstvist desto lägre är tröskeln att inleda en. Sedan lagändringen 2006 har antalet vårdnadstvister ökat med 31 procent.

Läs mer statistik på DNs hemsida.

Om du är pappa och i en vårdnadstvist kan du kolla in föreningen Pappaliv. De arbetar för ökad jämställdhet vid vårdnadstvister. De kan komma med goda tips och råd. Även mammor är välkomna i föreningen.

Comments are closed.